خیلی وقته که نیومده

کسری قادری

استان کرمانشاه، شهر جوانرود

مدرسه تلاش جوانرود

این صفحه 876 بار بازدید شده

402

رتبه در کشور

6

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی