مهراب بادروج

لیسانس زبان و ادبیات فارسی

استان هرمزگان، شهر بندر جاسک

خواجوی کرمانی گابریک بندر جاسک

این صفحه 836 بار بازدید شده

می کند افتادگی انسان گر دانا شود ارزش گوهر پیش گوهرشناس والا شود

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی