مهراب بادروج


این صفحه 755 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: هرمزگان
شهر: بندر جاسک
ناحیه آموزشی: بندر جاسک
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرسه محل کار: خواجوی کرمانی گابریک
تلفن: 09361699203
ایمیل: mehrabbadrooj@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شما هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده اید!

همین حالا شروع کنید.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی