امروز اینجا بود!

رضا زحمتکش

لیسانس آموزش ابتدایی

استان هرمزگان، شهر بیکا

دبستان امام سجاد رودان

این صفحه 575 بار بازدید شده

320

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی