علی افلاکی خسروشاهی


این صفحه 593 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
ناحیه آموزشی: ناحیه 4 تبریز
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: اقتصاد
مدرسه محل کار: جام
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

 قریب بر وزن فعیل هست. پسر از کلمه قرب است. هم خانواده : قرب - تقریب - تقرب 

30 فروردین

قسمتی از سطح زمین است که براساس ویژگی های خاص  اعم از جغرافیایی،اقتصادی،فرهنگی و... که این ویژگی…

30 فروردین

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی