علی افلاکی خسروشاهی

فوق لیسانس اقتصاد

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

جام ناحیه 4 تبریز

این صفحه 745 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

جغرافیای ایران دهم اقتصاد دهم جامعه شناسی (1) دهم تاریخ (1) دهم جامعه شناسی (2) یازدهم جغرافیا (2) یازدهم مطالعات فرهنگی یازدهم جغرافیا (3) دوازدهم تاریخ (3) دوازدهم هویت اجتماعی دوازدهم جامعه شناسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق کاری

  • سالتحصیلی 96-97 و 97-98 در حال تدریس در مقطع دوره دوم متوسطه

  گواهینامه و افتخارات

  • منتخب جشنواره پژوهشگران برتر ایران سال 97

  تالیفات

  • دارنده 7 مقاله علمی مرتبط با رشته تحصیلی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی