امروز اینجا بود!

سعید کبیری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان لرستان، شهر ازنا

دبستان شاهد ازنا

این صفحه 763 بار بازدید شده

405

رتبه در کشور

9

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
سرگروه آموزشی پایه دوم

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی