امروز اینجا بود!

صدیقه نصیرزاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

استان تهران، شهر تهران

دبستان قدس منطقه 6 تهران

این صفحه 38 بار بازدید شده

1081

رتبه در کشور

178

رتبه در استان

18

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی