ریاضی نهم ویژه نخبگان | سوالات آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 1395
ریاضي نهم دوره اول متوسطه

این فایل مشتمل بر 370 تست ریاضی نهم در آزمونهای ورودی پایه نهم به دهم به تفکیک استانهای کشور در سال…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 37     بروزرسانی شده در 26 آبان 96
ادبیات فارسی نهم ویژه نخبگان | سوالات آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 1395
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

این فایل مشتمل بر 254 تست ادبیات فارسی نهم در آزمونهای ورودی پایه نهم به دهم به تفکیک استانهای کشور…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 42     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
علوم تجربی نهم ویژه نخبگان | سوالات طبقه بندی شده آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 95
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

فایل سوالات در 59 صفحه و فایل پاسخ سوالات در 38 صفحه تهیه شده است. محتوای آن سوالات درس علوم تجربی نهم…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 130     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
زبان انگلیسی نهم ویژه نخبگان | سوالات آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 1395
زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه

این فایل مشتمل بر 110 تست انگلیسی نهم در آزمونهای ورودی پایه نهم به دهم به تفکیک استانهای کشور در سال…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 154     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
مطالعات اجتماعی نهم ویژه نخبگان | سوالات طبقه بندی شده آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 95
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل175 سوال تستی در 21 صفحه است. محتوای آن سوالات درس مطالعات اجتماعی در آزمونهای ورودی مدارس…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 37     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
پیام‌های آسمان و قرآن نهم ویژه نخبگان | سوالات طبقه بندی شده آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 95
پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل 158 سوال تستی به همراه پاسخ تشریحی در 56 صفحه است. محتوای آن سوالات درس پیام‌های آسمان…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 37     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
عربی نهم ویژه نخبگان | سوالات طبقه بندی شده آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در سال 95
عربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل 127 سوال تستی به همراه پاسخ تشریحی در 48 صفحه است. محتوای آن سوالات درس عربی نهم در آزمونهای…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 45     بروزرسانی شده در 7 مهر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استانهای کرمان + یزد + کهگیلویه و بویراحمد
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استانهای کرمان +…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 34     بروزرسانی شده در 17 مرداد 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گلستان
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان گلستان ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 16     بروزرسانی شده در 17 مرداد 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گیلان
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان گیلان ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 19     بروزرسانی شده در 26 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان های مرکزی + ایلام
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان های مرکزی…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 18     بروزرسانی شده در 21 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان های خوزستان + قزوین + البرز
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان های خوزستان…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 30     بروزرسانی شده در 20 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان های آذربایجان غربی + اردبیل
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان آذربایجان…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 15     بروزرسانی شده در 20 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | شهرستان‌ های تهران + لرستان + کرمانشاه
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان لرستان + تهران…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 36     بروزرسانی شده در 18 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان های هرمزگان + خراسان جنوبی + سیستان و بلوچستان
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان های هرمزگان…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 27     بروزرسانی شده در 18 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کردستان
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان کردستان ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 10     ثبت شده در 17 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان آذربایجان شرقی
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 97-96 ****** استان آذربایجان…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 25     بروزرسانی شده در 17 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان مازندران
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان مازندران ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 15     ثبت شده در 15 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان زنجان
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان زنجان ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 15     بروزرسانی شده در 15 تیر 96
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان قم
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96 ****** استان قم ******…


نمونه دولتي دهم    نوع فایل : ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان    دانلود : 27     ثبت شده در 14 تیر 96