آزمون سنجش پيشرفت تحصيلی پايه چهارم دبستان با پاسخنامه | ارديبهشت ماه
جامع دروس چهارم دبستان

+ هديه‌هاي آسمان و قرآن 10 سوال + بخوانيم و بنويسيم 15 سوال + مطالعات اجتماعي 10 سوال + علوم تجربي 15…


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 240     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي پايه چهارم دبستان با پاسخنامه | فروردين ماه
جامع دروس چهارم دبستان

+ هديه‌هاي آسمان و قرآن تا صفحه 107 + بخوانيم و بنويسيم تا صفحه 122 + مطالعات اجتماعي تا صفحه 92 + علوم…


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 143     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون سنجش پيشرفت تحصيلی پايه چهارم دبستان | اسفند ماه
جامع دروس چهارم دبستان

آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي پايه چهارم دبستان (اسفند ماه)


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 169     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان سطح پیشرفته | فصل 6: شکل های هندسی
ریاضی چهارم دبستان

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان سطح پیشرفته | شکل های هندسی


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 84     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
نمونه سوالات چهارگزینه ای علوم چهارم دبستان حضرت ابراهیم (ع) منطقه‌ی شهاب - 35 سوال
علوم تجربی چهارم دبستان

نمونه سوالات چهارگزینه ای علوم چهارم - 35 سوال


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 62     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون عملکردی علوم چهارم دبستان | آشنایی با خصوصیات محلول (مخلوط یکنواخت )
علوم تجربی چهارم دبستان

آزمون عملکردی علوم چهارم دبستان | آشنایی با خصوصیات محلول مخلوط یکنواخت


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون عملکردی    دانلود : 149     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم دبستان با پاسخ | درس سفری به تخت جمشید 1
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم دبستان با پاسخ | درس سفری به تخت جمشید 1


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 140     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
كاربرگ تلفيقي هديه‌هاي آسمان و قرآن چهارم دبستان | ويژه نوروز
هدیه های آسمانی چهارم دبستان

مباحث : درس 12: روزی برای تمام بچه ها


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 16     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون عملکردی هدیه های آسمان چهارم دبستان- آداب زیارت
هدیه های آسمانی چهارم دبستان

آزمون عملکردی هدیه های آسمان چهارم دبستان- آداب زیارت


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 57     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون عملکردی هدیه های آسمان چهارم دبستان- آشنایی با مساجد و نماز آیات
هدیه های آسمانی چهارم دبستان

آزمون عملکردی هدیه های آسمان چهارم دبستان- آشنایی با مساجد و نماز آیات


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 59     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمونک علوم تجربی چهارم دبستان | درس 11: بی مهره ها
علوم تجربی چهارم دبستان

دانلود آزمون علوم تجربی چهارم دبستان | بخش بی مهرگان


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 557     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
کار در خانه علوم چهارم دبستان | درس 11: بی مهره ها
علوم تجربی چهارم دبستان

کار در خانه علوم چهارم دبستان | فصل بی مهرگان


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 87     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون عملکردی علوم چهارم | درس 8: آسمان در شب
علوم تجربی چهارم دبستان

آزمون عملکردی علوم چهارم - زمین و همسایه های آن


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون عملکردی    دانلود : 22     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون مدادکاغذی ریاضی چهارم دبستان - فصل 2: کسر
ریاضی چهارم دبستان

نمونه آزمون عملکردی درس کسر - ریاضی چهارم دبستان


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 109     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون مداد کاغذی ریاضی چهارم دبستان بخش ضرب| دبستان هیات امنایی سلمه
ریاضی چهارم دبستان

آزمون مداد کاغذی ریاضی چهارم دبستان بخش ضرب| دبستان هیات امنایی سلمه


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 45     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
تمرین ریاضی چهارم دبستان | فصل 2 و 3: کسر، ضرب و تقسیم
ریاضی چهارم دبستان

تمرین ریاضی چهارم دبستان | کسر، ضرب و تقسیم


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 82     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
آزمون مداد و کاغذی ریاضی چهارم دبستان | فصل 2: کسر
ریاضی چهارم دبستان

دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان - فصل کسرها حل مساله درس اول-شناخت کسرها درس دوم-جمع و تفریق درس…


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1126     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان - کسر
ریاضی چهارم دبستان

دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان - کسر


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 32     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
تکلیف ریاضی راهبرد حل مساله در کسر - چهارم دبستان
ریاضی چهارم دبستان

تکلیف ریاضی راهبرد حل مساله در کسر - چهارم دبستان


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 39     بروزرسانی شده در 1 مهر 96