سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان نمونه دولتی رفیع ساری | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان نمونه دولتی رفیع ساری | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 7     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان فرزانگان | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان فرزانگان | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 99     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرضا | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 2     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان زینبیه شهرستان نیر اردبیل | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان زینبیه شهرستان نیر اردبیل | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 0     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم هماهنگ استان کردستان | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم هماهنگ استان کردستان | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان توحید شهرستان لاهیجان | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان توحید شهرستان لاهیجان | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان حکیم سنایی تیران و کرون | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان حکیم سنایی تیران و کرون | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 57     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان حضرت زهرا (س) شهرستان دزفول | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان حضرت زهرا (س) شهرستان دزفول | خرداد 96 به همراه…


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان امام مهدی (عج) شهرستان تیران و کرون | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحان پایانی عربی (1) انسانی پایۀ دهم دبیرستان امام مهدی (عج) شهرستان تیران و کرون | خرداد 96


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 75     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
سوالات و پاسخ تشریحی امتحان پایانی عربی (1) پایه دهم رشته انسانی دبیرستان باقرالعلوم منطقۀ 2 تهران | خرداد 96
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان پایانی عربی (1) پایه دهم رشته انسانی دبیرستان باقرالعلوم منطقۀ 2 تهران |…


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 1     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
نمونه سوال امتحان نوبت دوم عربی (1) انسانی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

این آزمون برگرفته از کتاب راهنمای معلم است.


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 3278     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی (1) انسانی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
عربی (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

این آزمون برگرفته از کتاب راهنمای معلم است.


امتحان دهمی ها    نوع فایل : آزمون نوبت اول    دانلود : 4183     بروزرسانی شده در 4 مهر 96