سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1393 | 24 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1393 | 24 امین المپیاد کامپیوتر ایران آزمون اصلی اول ازمون اصلی دوم


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 143
سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1392 | 23 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1392 | 23 امین المپیاد کامپیوتر ایران آزمون تمرینی آزمون اصلی اول آزمون…


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 74
سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1391 | 22 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

سوالات مرحله سوم انتخابی تابستان 1391 | 22 امین المپیاد کامپیوتر ایران آزمون آزمایشی آزمون اصلی اول…


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 59
سوالات آزمون های انتخابی دورۀ تابستان 1390 | 21 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

سوالات آزمون های انتخابی دورۀ تابستان | بیست و یکمین المپیاد کامپیوتر ایران 1390 آزمون اصلی اول آزمون…


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 50
سوالات آزمون های انتخابی دورۀ تابستان 1389 با پاسخ تشریحی| 20 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

سوالات آزمون های انتخابی دورۀ تابستان 1389 | بیستمین المپیاد کامپیوتر ایران آزمون آزمایشی آزمون انتخابی…


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 51
آزمون دوره آموزش برنامه نویسی با پاسخ تشریحی سال 1388 | 19 امین المپیاد کامپیوتر ایران
ثبت شده در 24 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

آزمون پایانی با پاسخ تشریحی دوره فشردۀ آموزش برنامه نویسی | دوره نوزدهم المپیاد کامپیوتر ایران


المپیاد کامپیوتر 3    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 49