آزمون سنجش پيشرفت تحصيلی پايه چهارم دبستان با پاسخنامه | ارديبهشت ماه
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
جامع دروس چهارم دبستان

+ هديه‌هاي آسمان و قرآن 10 سوال + بخوانيم و بنويسيم 15 سوال + مطالعات اجتماعي 10 سوال + علوم تجربي 15…


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 231
آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي پايه چهارم دبستان با پاسخنامه | فروردين ماه
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
جامع دروس چهارم دبستان

+ هديه‌هاي آسمان و قرآن تا صفحه 107 + بخوانيم و بنويسيم تا صفحه 122 + مطالعات اجتماعي تا صفحه 92 + علوم…


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 143
آزمون سنجش پيشرفت تحصيلی پايه چهارم دبستان | اسفند ماه
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
جامع دروس چهارم دبستان

آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي پايه چهارم دبستان (اسفند ماه)


آزمون چهارمی ها    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 168
آزمون 4گزینه ای دروس چهارم دبستان(لیگ علمی شماره2)
بروزرسانی شده در 16 اردیبهشت 96
جامع دروس چهارم دبستان

این آزمون مربوط به لیگ علمی دبستان شهید رزاق زاده می باشد. (لیگ علمی شماره2)


علیرضا جعفری فرد بیدگلی    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 119
آزمون 4گزینه ای دروس چهارم دبستان(لیگ علمی شماره1)
بروزرسانی شده در 16 اردیبهشت 96
جامع دروس چهارم دبستان

این آزمون مربوط به لیگ علمی دبستان شهید رزاق زاده می باشد. (لیگ علمی شماره 1)


علیرضا جعفری فرد بیدگلی    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 16
آزمون مسابقه علمی چهارم دبستان | بهمن 95
ثبت شده در 17 بهمن 95
جامع دروس چهارم دبستان

مباحث : ازمون علمی بهمن 95


نازیلا حمزه لو    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 96
المپیاد علمی ریاضی و علوم چهارم دبستان امیرکبیر | بهمن ماه 95
بروزرسانی شده در 11 بهمن 95
سیدآرمین حسینی    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 66
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان باقرالعلوم | آبان 95
بروزرسانی شده در 8 دی 95
جامع دروس چهارم دبستان

دبستان باقرالعلوم


نازیلا حمزه لو    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 71
آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان باقرالعلوم | آبان ماه
بروزرسانی شده در 8 دی 95
جامع دروس چهارم دبستان

آزمون جامع دبستان غیردولتی باقرالعلوم


نازیلا حمزه لو    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 45