آزمون مستمر فرودين ماه زبان انگليسي هشتم آموزشگاه محدثه بندر كنگ | درس 1 تا 7
بروزرسانی شده در 4 مهر 96
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

آزمون مستمر زبان انگليسي هشتم فرودين ماه آموزشگاه محدثه بندر كنگ | درس 1 تا 6


رضا نصیری    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 28
سوالات طبقه بندی شده زبان انگلیسی پایۀ هشتم ویژه امتحان خرداد خراسان رضوی
ثبت شده در 6 مرداد 96
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : Lesson1: My Nationality Lesson2: My Week Lesson3: My Abilities Lesson4: My Health Lesson5: My…


سید محمد حسین طباطبایی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 39
نمونه سوال امتحان نوبت دوم انگلیسی هشتم با پاسخ - خرداد96
ثبت شده در 29 تیر 96
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

نمونه سوال امتحان نوبت دوم انگلیسی هشتم با پاسخ - خرداد96


سید محمد حسین طباطبایی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 38
امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دبیرستان غدیر - خرداد ماه 1396
ثبت شده در 6 خرداد 96
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دبیرستان غدیر - خرداد ماه 1396


حسیـن رحمـان پـور    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 63
آزمون نوبت دوم انگلیسی هشتم دبیرستان تیزهوشان شهید صدوقی یزد | خرداد 95
بروزرسانی شده در 3 خرداد 96
علی پارسا    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 36