نمونه پیشنهادی آزمون کتبی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم با جواب| نوبت دوم خرداد 1396
بروزرسانی شده در 4 مهر 96
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

نمونه پیشنهادی آزمون کتبی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم با جواب| نوبت دوم خرداد 1396


میترا دانشور    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 289
آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم دبیرستان مصباح الهدی تفت - خرداد 96
ثبت شده در 31 اردیبهشت 96
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : طراح : حجت فرهادی


حجت فرهادی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 22
امتحان تفکـر و سبـک زنـدگی پایه هشتـم دبیرستان شـاه پسنـد - خـرداد مـاه 1396
ثبت شده در 28 اردیبهشت 96
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : امتحان تفکـر و سبـک زنـدگی پایه هشتـم دبیرستان شـاه پسنـد - خـرداد مـاه 1396


حسیـن رحمـان پـور    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 217
نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم | دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی
ثبت شده در 17 اردیبهشت 96
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : بخش اول: فعالیت های الزامی نیمسال اول تفکر و پژوهش بخش دوم:فعالیت های الزامی نیمسال اول آداب…


گروه مولفان    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 27
نمونه سوال امتحان نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم | خرداد 96
ثبت شده در 3 اردیبهشت 96
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : بخش اول: فعالیت های الزامی نیمسال اول تفکر و پژوهش بخش دوم:فعالیت های الزامی نیمسال اول آداب…


کیارش کوثری    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 17
آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم دبیرستان حکمت تهران با جواب | خرداد 95
بروزرسانی شده در 22 اسفند 95
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

آموزش و پرورش منطقه یک تهران دبیرستان حکمت ( لاجوردی) ( دوره اول )


رسول دشتی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 39
آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم دبیرستان حکمت تهران با جواب | خرداد 94
بروزرسانی شده در 22 اسفند 95
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

آموزش و پرورش منطقه یک تهران دبیرستان حکمت ( لاجوردی) ( دوره اول )


رسول دشتی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 28
آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم دبیرستان شهدای پاسداران تهران با جواب | خرداد 94
ثبت شده در 21 دی 95
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هشتم دبیرستان شهدای پاسداران تهران با جواب | خرداد 94


دبیرستان علامه حلی ده تهران (تیزهوشان)    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 395
امتحان نوبت دوم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دبیرستان شهید محمد منتظری یک قم | خرداد 95
ثبت شده در 13 خرداد 95
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

امتحان نوبت دوم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دبیرستان شهید محمد منتظری یک قم | خرداد 95


رضا شب خيز    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 28
آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دبیرستان شهید صادقی نایین |خرداد 94
ثبت شده در 22 دی 94
تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم خرداد ماه 94 دبیرستان شهید صادقی شهرستان نایین


محسن ظهرابی    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 63