سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ علوم تجربی نهم استان‌های کشور - خرداد 95
بروزرسانی شده در 4 مهر 96
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات کتاب: 160 صفحه این کتاب شامل مجموعه کاملی از تیپ های مختلف سوالات امتحانی به صورت طبقه بندی…


گاما ایبوک    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 112
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم علوم تجربی نهم | خرداد ماه سری1
بروزرسانی شده در 3 مهر 96
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم علوم تجربی نهم | خرداد ماه سری1


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 95
نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم علوم تجربی نهم | خرداد ماه سری2
بروزرسانی شده در 3 مهر 96
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم علوم تجربی نهم | خرداد ماه سری2


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 161