-1

بیت زیر جند جمله است؟

ثبت شده در 20 دی 95 - 16:58
ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه

بیت((نام نیکو گر بماند ز ادمی        به کزو ماند سرای نگار)) چند جمله دارد؟

الف)2                 ب)5                  ج)3                    د)4


عارف رمضانی    پاسخ ها : 11

پاسخ ها

0
ثبت شده در 24 دی 6:58

گزینه ج


مهدی طهماسبی    پاسخ ها : 7 پاسخ انتخاب شده
4
ثبت شده در 21 دی 8:28

سه جمله است

 


... ...    پاسخ ها : 56
4
ثبت شده در 20 دی 18:55

گزینه ج
اولین فعل:بماند
دومی:به(بهتر است)
سومی:ماند


2
ثبت شده در 21 دی 7:38

سلام 

گزینه ج


1
ثبت شده در 22 دی 6:14

3تا جمله داره .


مهشید شایان    پاسخ ها : 53
1
ثبت شده در 21 دی 15:18

گزینه ی "ج"


0
ثبت شده در 8 بهمن 7:29

3تا داره


...... هستم    پاسخ ها : 4
0
ثبت شده در 25 دی 14:52

  • 3


.... .......    پاسخ ها : 2
0
ثبت شده در 25 دی 14:51

سلام

سه جمله


.... .......    پاسخ ها : 2
0
ثبت شده در 21 دی 17:28

 گزینه ی 3


|آرین آزاد    پاسخ ها : 1
0
ثبت شده در 21 دی 17:24

3


معین فرخی    پاسخ ها : 1
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.