0

سرعت و میزان بارندگی و شیب زمین چه تأثیری در نفوذ آب در زمین دارد؟

ثبت شده در 19 دی 95 - 22:26
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

-کدام عبارت صحیح است؟

الف)هرچه سرعت و میزان بارندگی بیشتر باشد آب کمتری در زمین نفوذ می کند

ب)هرچه مقدار  شیب زمینبیشتر باشد آب کمتری در زمین نفوذ می کند

---حالا به نظر شما کدام گزینه صحیح است؟


پاسخ ها

1
ثبت شده در 21 دی 17:20

گزینه ی ب درست است


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.