لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تشخیص وزن یک بیت

   پروین دارجی
  13 شهریور 18:34

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

وزن بیت زیر را بنویسید .
اگر باران به کوهستان نبارد *** به سالی دجله گردد خشک رودی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 14 شهریور 23:38

36 پرسش 82 پاسخ 481 امتیاز

اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشک رودی

مـفاعـیلن مفاعیلن فعولن / مـفـاعیـلن مفـاعیـلن فــعـولن

این وزن هفتمین وزن پرکاربرد زبان فارسی است که خسرو و شیرین نظامی و خیلی دیگه از کتب عاشقانه بر این وزن آمده اند.

   sogand : )
در 22 شهریور 21:42

11 پرسش 140 پاسخ 178 امتیاز

مـفاعـیلن مفاعیلن فعولن / مـفـاعیـلن مفـاعیـلن فــعـولن

   سعید حسن پهلوان
در 18 شهریور 0:21

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   شمسی شعبانی
در 16 شهریور 13:39

89 پرسش 120 پاسخ 554 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 13 شهریور 20:38

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

باید واسه سوالتون علومو فنون یازدهمو انتخاب میکردین ن دهمو.....

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 14 شهریور 20:48

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

پس منتظر معلمین باشین