لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مفصل شانه از چه استخوان هایی تشکیل شده است؟

   حنانه حیدری
  22 مرداد 16:27

1 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مفصل شانه از چه استخوان هایی تشکیل شده است؟
ایا ترقوه در مفصل شانه شرکت دارد یا خیر؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 22 مرداد 23:07

6 پرسش 63 پاسخ 383 امتیاز

مفصل شانه از نوع گوی و کاسه ای که شامل استخوان بازو و استخوان کتف میشه
فکر نکنم ترقوه شرکت داشته باشه

   رضا جوکار
در 26 مرداد 9:14

1 پرسش 7 پاسخ 22 امتیاز

استخوان های کتف، بازو، ترقوه در تشکیل این مفصل شرکت دارند.البته توجه کنید استخوان های ترقوه و بازو با هم مفصل تشکیل نمی دهند؛ بلکه ترقوه با کتف مفصل تشکیل میدهد و بازو با کتف. ولی هرسه در مفصل شانه حضور دارند

   مهدیه ارجمند
در 23 مرداد 23:14

2 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

ترقوه و بازو وکتف
ترقوه هم شرکت دارد