لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تست هوش: به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟

   arash fakor
  22 مرداد 14:50

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

بجای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زهـــرا سواری
در 24 مرداد 16:14

0 پرسش 24 پاسخ 159 امتیاز

6912

   جمیله خدمتی
در 26 مرداد 17:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

6912
رقم ده هزارگان از جمع رقم اول و چهارم
رقم هزارگان حاصل ضرب رقم دوم و سوم
ودوازده حاصل جمع چهار رقم عدد3333 می باشد.

   حسیـن رحمـان پـور
در 23 مرداد 23:11

11 پرسش 101 پاسخ 303 امتیاز

سلام
أللهُ أعلَمُ.

   Mahdi Grahajlo
در 23 مرداد 0:10

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

جوابشو خودت میدونی?