لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سه مفصل همزمان گوی و کاسه و لولایی و لغزنده

   سید محمد رضا عظیمی
  19 مرداد 5:57

1 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

خواهشا متخصصین جواب بدن باذکر دلیل ......

1_دریک استخوان میتوانیم هم زمان سه مفصل گوی و کاسه و لولایی و لغزنده ببینیم؟

2-در تسهیل حرکت استخوان نقش کپسول مفصلی بر خلاف غضروف سر استخوان است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.