0

سوال ریاضی هفتم از بخش جبر و معادله ویژۀ تیزهوشان

ثبت شده در 18 دی 95 - 14:39
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

با اطلاعات زیر مقدار عددی پاسخ زیر را بدست اورید.

اطلاعات:

1-میانگین دما دو شهر A و B برابر است با دو برابر دما شهر c

2-میانگین  دما دو شهر A و C برابر است با دوبرابر دما شهر B

3-میانگین دما 3شهر برابر 12.5

پرسش:

1- مقدار C+B را بیابید

بخاطر طولانی بودن جواب فقط پاسخ را بگویید.


   پاسخ ها : 0

پاسخ ها

لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.