لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

میانگین سه عدد صحیح

   N Gh
  30 تیر 13:27

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

سه عدد صحیح داریم که مجموع اولی و دومی منفی ۲۵ و مجموع دومی و سومی مثبت ۲۷ و مجموع اولین و سومین منفی ۲۰ است میانگین این سه عدد را بیابید. با روش لطفاً


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدی کلاهی
در 31 تیر 10:44

0 پرسش 44 پاسخ 149 امتیاز

سلام
-----------
عدد اولی رو a و عدد دومی رو b و عدد سومی رو cدر نظر بگیر
--------
طبق گفته مساله
a+b=-25
b+c=27
a+c=-20
حالا بیا دو طرف تساوی رو با هم جمع کن
داریم
2a+2b+2c=-18
یعنی
a+b+c=-9
خب میانگین هم یعنی جمع اعداد تقسیم بر تعدادشون
الان جمعشون شده 9-پس تقسیم بر تعدادش که 3 هست میکنیم و میانگین میشه 3-
به همین راحتی و خوش مزگی

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Mobina Hoseiny:)
در 26 مرداد 12:28

7 پرسش 136 پاسخ 381 امتیاز

a+b=-25
b+c=27
a+c=-20
تبدیلش میکنیم به معادله
a+b+c=-9 2a+2b+2c=-18 تقسیم بر سه میشه منفی سه

   سارا مکاری
در 22 آذر 15:41

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام ببخشید عدد ۱۸ و از کجا اوردید

   N Gh
در 20 شهریور 16:39

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز

ممنونم مبینا خانوم

   حسیـن رحمـان پـور
در 31 تیر 18:34

12 پرسش 104 پاسخ 296 امتیاز

" با سلام و احترام "

a+b=-25
b+c=27
a+c=-20

جمع دو طرف تساوی

2a+2b+2c=-18
a+b+c=-9

در پایان تقسیم عدد 9 بر 3 که می شود عدد 3 .