لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نمونه هایی از نظام مندی در زندگی روزمره

   
  28 تیر 23:20

11 پرسش 162 پاسخ 2529 امتیاز
تفکر و پژوهش ششم دبستان

نمونه هایی از نظام مندی در زندگی روزمره را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
در 29 تیر 19:39

12 پرسش 104 پاسخ 296 امتیاز

سلام
شکی نیست که زندگی روزمره دارای ماهیت نسبتاً فراگیر، ناپایدار و سیّال است و به آسانی از زیر بارِ هرگونه تعریف شانه خالی می کند. رفتارهای روزمره معمولاً و نوعاً آگاهانه، از روی تأمل و مبتنی بر محاسبات عقلانی نیست، بلکه ناشی از عادت ها و رسوبات ذهنی است. به عبارتی دیگر ، زندگی روزمره قلمرو تجربه ی مشترکی است که در آن زندگی جریان دارد و مبارزه برای هستی [اجتماعی] به صورت مادّی و نمادین در آن صورت می گیرد.