لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

گام های مهم برای تست زنی

   حسیـن رحمـان پـور
  25 تیر 14:03

11 پرسش 101 پاسخ 303 امتیاز
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

گام هـای مهـم بـرای یـادگیـری شیـوه تسـت زنـی صحیـح کـدامنـد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدی کلاهی
در 26 تیر 23:51

0 پرسش 44 پاسخ 144 امتیاز

با سلام
بعد از تسلط بر مفاهیم اصلی درس شروع به تست زنی باید کرد که در تست زنی یکی تند خوانی و توجه به سرعت خیلی مهمه که در انتها و برای تمرین بیشتر تست ها را زمان دار و در وقت معلوم میزنند که سرعت عمل افزایش یابد.
هم چنین دقت در تست زنی خیلی مهمه چشم ما باید عادت کنه که به به کلمات کلیدی و فعل ها خیلی توجه کنه یه جا نوشته نیست یه جا نوشته می باشد و...

باید سعی کنیم تمام گزینه ها را یه بار بخوانیم حتی اگه جواب صحیح را در گزینه های اول یافتیم شاید جواب کاملتر و درست تری در گزینه های پایانی بود

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسام محمدی
در 25 تیر 22:27

0 پرسش 33 پاسخ 208 امتیاز

از نظر من اینه که حتما چهارگزینه رو باید خوند حتی اگه قبل از خوندن تمامی تستا به جواب دلخواه رسیدی دیگه حل کردن تست که به خودمون بستگی داره و خواسته سوال تست از ما هم خیلی مهمه تا بتونیم حلش کنیم

   Teresa fidalgo
در 27 تیر 9:19

8 پرسش 328 پاسخ 325 امتیاز

سوالو کامل بخونیم و با دقت و بین ۴ جواب صحیح جواب صحیح تر رو انتخاب کنیم

   هستی محسنی
در 26 تیر 22:41

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سوال رو با دقت باید خوند