لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فشار دو مایع با چگالی متفاوت

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  25 تیر 12:11

134 پرسش 305 پاسخ 2935 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

_در عمق 80cm از مایعی فشار ناشی از مایع P1 است.
در چ عمقی از مایع دیگری ک چگالی آن 60% بیشتر از مایع اول است؛
فشار P2=2P1 خواهد بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 27 تیر 10:49

4 پرسش 220 پاسخ 1462 امتیاز

با سلام
X=چگالی مایع اول
8/5x=چگالی مایع دوم
P1=8×x
16x=8/5x.h
h=10
10/10=1m

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری