لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مایع بین یاخته ای و آب میان بافتی یکی اند؟

   امیرحسین محرمی
  20 تیر 12:22

3 پرسش 8 پاسخ 22 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام توی کتاب زیست 1 صفحه 67 توی شکل گفته مایع میان بافتی و دقیقا صفحه بعد توی شکل گفته مایع بین یاخته ای ,آیا این دو تا یکی اند ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   لئو مسی
در 12 مرداد 12:37

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

بله همونه

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسام محمدی
در 21 تیر 16:12

0 پرسش 33 پاسخ 208 امتیاز

مایع بین سلولی یا یاخته ای که همون سیتوپلاسم خودمونه مایع میان بافتی بین سلول هاست اما داخل سلول نیست که یعنی مایع میان بافتی جزو محیط داخلی منسوب میشه اما مایع بین یاخته ای نه!!

   امیرحسین محرمی
در 12 مرداد 9:40

3 پرسش 8 پاسخ 22 امتیاز

دوستان مایع میان یاخته سیتوپلاسمه نه میان یاخته ای . از شما بعیده اساتید

   شمسی شعبانی
در 21 تیر 12:05

74 پرسش 104 پاسخ 458 امتیاز

مایع میان یاخته ای همان سیتوپلاسم است که داخل یاخته است اما مایع میان بافتی،مایع بین سلول هاست که به همراه خون و مواد دیڰر محیط داخلی را تشکیل می دهد.

   A N .
در 3 مرداد 14:42

8 پرسش 109 پاسخ 127 امتیاز

خیر .

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:55

11 پرسش 98 پاسخ 285 امتیاز

خیر .