لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مایع بین یاخته ای و آب میان بافتی یکی اند؟

   امیرحسین محرمی
  20 تیر 12:22

2 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام توی کتاب زیست 1 صفحه 67 توی شکل گفته مایع میان بافتی و دقیقا صفحه بعد توی شکل گفته مایع بین یاخته ای ,آیا این دو تا یکی اند ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسام محمدی
در 21 تیر 16:12

0 پرسش 26 پاسخ 161 امتیاز

مایع بین سلولی یا یاخته ای که همون سیتوپلاسم خودمونه مایع میان بافتی بین سلول هاست اما داخل سلول نیست که یعنی مایع میان بافتی جزو محیط داخلی منسوب میشه اما مایع بین یاخته ای نه!!

   شمسی شعبانی
در 21 تیر 12:05

71 پرسش 84 پاسخ 424 امتیاز

مایع میان یاخته ای همان سیتوپلاسم است که داخل یاخته است اما مایع میان بافتی،مایع بین سلول هاست که به همراه خون و مواد دیڰر محیط داخلی را تشکیل می دهد.

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:55

8 پرسش 39 پاسخ 160 امتیاز

خیر .