لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جهت جریان لنف در رگ لنفی ؟

   طاهر استوار
  20 تیر 9:55

3 پرسش 1 پاسخ 15 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام خدمت اساتید گرامی . می خواستم بدونم آیا جهت جریان لنف در رگ های لنفی دو طرفه هستش ؟ و چرا


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسام محمدی
در 21 تیر 16:15

0 پرسش 26 پاسخ 161 امتیاز

نه همشون جریان یکطرفه به سمت قلب دارند

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:54

8 پرسش 39 پاسخ 160 امتیاز

مسلماً چنین نیست. زیرا مسیر و جریان همه آنها در واقع به سمت و سوی قلب - که موتور محرکه انسان است - می باشد.

   شمسی شعبانی
در 21 تیر 12:02

71 پرسش 84 پاسخ 424 امتیاز

خیر