لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نفر وسط در صف 35 نفره

   مریم باقری
  19 تیر 19:36

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

1) دینا در صف 35 نفره ی مدرسه ، نفر وسط است به سوالات زیر پاسخ دهید.
دینا نفر چندم است ؟
جلو و عقب دینا چند نفر ایستاده اند ؟

2) عدد 18 مضرب چه اعدادی میتواند باشد ؟
عدد 25 مضرب چه اعدادی می تواند باشد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمدحسن محمودیان
در 22 تیر 12:33

9 پرسش 175 پاسخ 2562 امتیاز

سوال ۱) راه حل : اضافه کردن ابتدای صف (۱) به انتهای صف (۳۵) تقسیم بر ۲
۱ + ۳۵ ÷ ۲ = ۱۸ پس دینا نفر هجدهم صف است.
سوال ۲ و ۳) راه حل سوال ۲ : ابتدا طبق نکته ی زیر پیش می رویم.
نکته : همه اعداد مضرب خودشان و یک هستند.
مضرب های ۱۸ : ۱ و ۱۸ (قطعی) سپس از اعداد ۲ تا ۱۷ مضرب ها را پیدا می کنیم.
بقیه مضرب ها : ۲ ، ۳ ، ۶ و ۹
تمامی مضرب ها : ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ و ۱۸
سوال ۳ هم به این صورت حل می شود.


امیدوارم همیشه موفق باشید.

   لیلی حسینی نژاد
در 25 تیر 16:09

3 پرسش 51 پاسخ 52 امتیاز

نفر هجدم
17نفر قبل وبعد دینا
1و2و3و6و9و18
1و5و25

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:59

8 پرسش 39 پاسخ 160 امتیاز

3 - عدد 25 مضرب اعداد 1 و 5 و 25 می باشد.

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:59

8 پرسش 39 پاسخ 160 امتیاز

2 - عدد 18 مضرب أعداد 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و خود 18 می باشد .

   حسیـن رحمـان پـور
در 22 تیر 18:57

8 پرسش 39 پاسخ 160 امتیاز

با سلام
دینا نفر هجدهم است و قبل و بعد او در واقع هفده نفر قرار می گیرند.

   باران رباطی
در 21 تیر 23:34

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

نفر 18 است.و قبل و بعد دینا 17نفر هستند.

   شمسی شعبانی
در 21 تیر 12:07

71 پرسش 84 پاسخ 424 امتیاز

دینا نفر 18 ام است و قبل و بعد از دینا 17 نفر ایستاده اند.

   مهدی کلاهی
در 21 تیر 8:47

0 پرسش 31 پاسخ 116 امتیاز

سلام
جواب یک)دینا نفر هجدم هست.17 نفر جلوی دینا و 17 نفر عقب دینا ایستادند.
جواب دو)عدد 18مضرب عددهای یک و دو وسه و شش و نه و خود هجده می باشد
عدد 25مضرب اعداد یک و پنج و بیست وپنج می باشد.