لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محاسبه اختلاف ساعت لس آنجلس و تهران

   سید احمدرضا مجدی
  28 خرداد 21:09

2 پرسش 3 پاسخ 22 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

* امیر در ساعت 16 روز یکشنبه از شهر لس آنجلس واقع در طول 120 درجه غربی به مقصد تهران واقع در 52.5 درجه طول شرقی حرکت و پس از 7 ساعت پرواز به مقصد می رسد ، در این صورت زمان رسیدن او به شهر تهران با کدام گزینه مطابقت دارد؟

الف) 3:30 روز دوشنبه ب) 10:30 روز دوشنبه ج) 3:30 روز یکشنبه د) 20:30 روز یکشنبه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید احمدرضا مجدی
در 29 خرداد 23:03

2 پرسش 3 پاسخ 22 امتیاز

جواب صحیح گزینه ب است
و اما پاسخ ابتدا اختلاف قاچ ها را محاسبه میکنیم
120 + 52.5 برابر با 172.5 درجه اما چرا جمع چون از طرف غرب به شرق می رویم ساعت جلو می رود
172.5 درجه را تقسیم بر 15 می کنیم که جواب 11.5 ساعت می شود به عبارتی اختلاف ساعت بین تهران و لس آنجلس 11.5 ساعت است ( تهران 11.5 ساعت جلوتر از لس آنجلس است)
اگر امیر ساعت 16 روز یکشنبه حرکت کند همزمان در تهران 11.5 ساعت جلوتر است به عبارتی ساعت در تهران 3.5 روز دوشنبه است و در نهایت با 7 ساعت پرواز ساعت 10:30 روز دوشنبه به تهران می رسد
10.5=7+3.5

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   *ÐØR$Â *
در 29 خرداد 23:24

2 پرسش 9 پاسخ 64 امتیاز

جواب گزینه ب چون ۱۲۰ به علاوه ۵۲.۵ میکنیم بعد تقسیم بر ۱۵ که میشود ۱۱.۵ بعد به علاوه ۱۶ و از ۲۴ کم میکنیم بعد به علاوه ۷ میکنیم

   Hamidreza Safari
در 29 خرداد 19:24

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

گزینه د هست زیرا اول 120در 52.5 کم میکنیم در مرحله ی بع د عدد به دست امده را در 15 تقسیم میکنیم بعدعدد بدست امده را بعلاوه 16 میکنیم
چون ازساعت 12 کمتز است روز یکشنبه است

   عرفان حاجیلو
در 29 خرداد 14:46

1 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

جواب گزینه د هست ‌
120-52.5میکنم جواب هرچی بود تقسیم 15میکنیم بعد جواب هرچی شد بعلاوه ساعت 16میکنیم که چون از ساعت12شب نمیگذره میشه روز یکشنبه

   Fatima Ebrahimi
در 17 مهر 20:15

3 پرسش 64 پاسخ 190 امتیاز

گزینه ب زیرا باید ساعت خود را جلو ببریم

   محمد سبزنما
در 29 خرداد 17:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

الف