لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مفهوم انتزاعی

   شاگرد م
  28 خرداد 14:34

17 پرسش 7 پاسخ 110 امتیاز
فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

وقتی می گوییم یک مفهوم انتزاعی است، منظور دقیقا چیست؟ آیا خوشمزه بودن غذا یک مفهوم انتزاعی است؟ توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Talischi_singer_fan M.M
در 7 مرداد 21:50

10 پرسش 408 پاسخ 412 امتیاز

اصن مفهوم انتغاعی چیه؟؟؟!!!!!