لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حجم کره ای به شعاع R با حجم مخروطی به شعاع قاعده R برابر است. ارتفاع مخروط چند برابر شعاع R است؟

   عرفان حاجیلو
  27 خرداد 13:54

1 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

حجم کره ای به شعاع R با حجم مخروطی به شعاع قاعده R برابر است. ارتفاع مخروط چند برابر شعاع R است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   puzzle of my heart ‌
در 27 خرداد 20:28

8 پرسش 74 پاسخ 274 امتیاز

حجم کره =پی4/3R^3
حجم مخروط = پی1/3R^2
حجم کره = حجم مخروط
R^3 پی 4/3 = R^2 H پی 1/3
R^2 با R^3 ساده میشه میمونه یک R
اعداد پی با هم ساده میشن و یک معادله باقی میمونه
1/3H=4/3R
1/3 میره طرف دیگه معادله 4/3 تقسیم بر 1/3 میشه 4
4R=H
ارتفاع مخروط 4 برابر شعاع R هست

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   علی رنجبران
در 29 خرداد 22:07

0 پرسش 27 پاسخ 42 امتیاز

4 برابر

   سهیل نصرتی
در 29 خرداد 15:50

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

جواب = R4

   دکتر محمد مهدی نادری
در 28 خرداد 17:29

0 پرسش 17 پاسخ 17 امتیاز

می شود h=4r