لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

قضیه شرطی انفصالی

   شمسی شعبانی
  27 خرداد 12:50

95 پرسش 132 پاسخ 594 امتیاز
منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

"تلویزیون یا با کنترل روشن می شود یا با دکمه روش و خاموش" ،چه نوع قضیه ای است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Talischi_singer_fan M.M
در 27 خرداد 22:23

10 پرسش 408 پاسخ 412 امتیاز

شرطی انفصالی از نوع مانعه رفع...