لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

قضیه شرطی انفصالی

   شمسی شعبانی
  27 خرداد 12:50

71 پرسش 84 پاسخ 424 امتیاز
منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

"تلویزیون یا با کنترل روشن می شود یا با دکمه روش و خاموش" ،چه نوع قضیه ای است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Teresa fidalgo
در 27 خرداد 22:23

8 پرسش 320 پاسخ 318 امتیاز

شرطی انفصالی از نوع مانعه رفع...