لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تست هوش: سه پیمانه داریم به گنجایش 8 و 5 و 3 لیتر

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  25 خرداد 8:54

150 پرسش 319 پاسخ 3158 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

_سه پیمانه داریم به گنجایش 8 و 5 و 3 لیتر. داخل پیمانه 8لیتری رو با شیر پر کرده ایم. دو پیمانه دیگه خالی هستند.

سئوال اینجاست که چطوری میشه با خالی و پرکردن شیر در این سه پیمانه , شیرها رو به دو قسمت 4 لیتری تقسیم کرد.

دقت کنید شیر رو نمیشه در ظرفی غیر از این سه پیمانه ریخت.

و نمیشه یه مقدار از اون رو دور ریخت یا به اون چیزی اضافه کرد. فقط همین مقدار شیر و همین سه پیمانه رو در اختیار دارید.
شبیه ب سوال: اندازه گیری زمان با دو ساعت شنی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima :/
در 25 خرداد 14:26

6 پرسش 208 پاسخ 1466 امتیاز

سلام
از8ليتری5ليتر برميداريم وبا 3ليتری،3ليتر از5 ليتری رابرميداريم
3ليتر رادر8 ليتری خالي مي كنيم،پس در8 ليتری 6ليتر شير وجود داردودر5ليتری 2ليتر شير داريم.2ليتر رادر3ليتری ميريزيم.
5ليتر از8ليتری بر ميداريمو3ليتری را كه دوليتر دارد پر ميكنيم ،ميماند 4ليتر كه در5ليتری است.
3ليتری را هم در 8 ليتری كه 1ليتر دارد ميريزيم
الان4ليتر در5ليتری و4ليتر در8 ليتری.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
    Alireza .j
در 28 مهر 16:47

0 پرسش 34 پاسخ 44 امتیاز

از8ليتری5ليتر برميداريم وبا 3ليتری،3ليتر از5 ليتری رابرميداريم
3ليتر رادر8 ليتری خالي مي كنيم،در5ليتری 2ليتر شير داريم.2ليتر رادر3ليتری ميريزيم.
5ليتر از8ليتری بر ميداريمو3ليتری را كه دوليتر دارد پر ميكنيم ،ميماند 4ليتر كه در5ليتری است.
3ليتری را هم در 8 ليتری كه 1ليتر دارد ميريزيم
الان4ليتر در5ليتری و4ليتر در8 ليتری.