لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تست هوش: آخرین نفری که دور میز باقی می ماند

   ×ـــ ƑƜƬX ـــ×
  25 خرداد 8:44

127 پرسش 288 پاسخ 2764 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

_ صد نفر دور یک میز دایره ای نشسته اند.
اگر هر نفر بغل دستی اش را از دور میز خارج کند(نفر شماره 1 ، نفر شماره 2 را از دور میز خارج کند.نفر شماره 3،نفر شماره 4 را از دور میز خارج کند و همين كار به صورت چرخشي ادامه پيدا كند)
آخرین نفری که میماند شماره چند است ؟لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد سلطانی
در 25 خرداد 12:16

0 پرسش 61 پاسخ 266 امتیاز

نفر اول چون زمانی که نفر شماره 99 نفر شماره 100 رو خارج کنه کسی نمیمونه که نفر اولو خارج کنه

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   N R
در 25 خرداد 14:19

4 پرسش 214 پاسخ 1428 امتیاز

اگر 100 نفر دور میز باشند نفر شماره 73 زنده میمونه.

   yara afra
در 30 خرداد 15:53

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

نفر اول

   محمدرضا خاشعی
در 29 خرداد 13:40

0 پرسش 6 پاسخ 4 امتیاز

نفر اوله که باقی میمونه

   ...Mahsa ...
در 25 خرداد 23:21

5 پرسش 34 پاسخ 101 امتیاز

نفر اول باقی میمونه .

   مانا حسین پور
در 25 خرداد 17:53

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

نفری که زنده میمونه شماره1

   مهران دودانگه
در 25 خرداد 13:34

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون دور یک میز هستند نفر آخری شماره یک