لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تست هوش: اندازه گیری زمان با دو ساعت شنی

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  21 خرداد 18:42

137 پرسش 312 پاسخ 2990 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

_دوتا ساعت شنی داریم یکی 3 دقیقه را محاسبه میکند و یکی 7 دقیقه را ما میخواهیم 8 دقیقه را حساب کنیم.

توجه کنید ما مستقیم زمان 8 دقیقه را میخواهیم ((نه اینکه بشینین 1 ساعت جمع و کم کنید تا 8 دقیقه بشه.))
یعنی از وقتی که هر کدام از این ساعت شنی ها را فعال کردین زمان 8 دقیقه شما شروع میشود و باید 8 دقیقه را محاسبه کنید.

?!چگونه این کار را انجام دهیم!؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 21 خرداد 22:05

4 پرسش 219 پاسخ 1471 امتیاز

هر دوساعت را به کار میندازیم بعد از سه دقیقه ساعت اولی را برمیگردونیم بعد از سه دقیقه دیگر دوباره ساعت اول را برمیگردانیم( در مجموع شش دقیقه شده است ) حالابعد از یک دقیقه زمان ساعت دوم تمام میشود و زمان ساعت اول نیز یک دقیقه گذاشته است آن را برگرداننده حالا یک دقیقه گذاشته ساعت اول که به پایان یرسد با هفت دقیقه ساعت دوم میشود هشت دقیقه … ( 8=1+7)
موفق باشی•~•

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   brokenhearted ):
در 22 خرداد 16:48

2 پرسش 13 پاسخ 59 امتیاز

سلام
هر دوساعت را به کار میندازیم بعد از سه دقیقه ساعت اولی را برمیگردونیم بعد از سه دقیقه دیگر دوباره ساعت اول را برمیگردانیم( در مجموع شش دقیقه شده است ) حالابعد از یک دقیقه زمان ساعت دوم تمام میشود و زمان ساعت اول نیز یک دقیقه گذاشته است آن را برگرداننده حالا یک دقیقه گذاشته ساعت اول که به پایان یرسد با هفت دقیقه ساعت دوم میشود هشت دقیقه.

   علی نوعی
در 21 خرداد 21:36

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

دو تا ساعت شنی رو همزمان با هم بر میگردونیم بعد از ۳ دیقه ساعت شنی کوچیک خالی میشه و برای ساعت شنی بزرگ ۴ دیقه میمونه دوباره ساعت شنی کوچیک رو برمیگردونیم تا سه دیقه دیگه هم بگذره که ساعت شنی بزرگ براش یک دیقه باقی بمونه دوباره ساعت شنی کوچیک رو برمیگردونیم وقتی ساعت شنی بزرگ یک دقیقش تموم شد برای ساعت شنی کوچیک دو دیقه باقی مونده و تا الان هفت دیقه گذشته حالا اگه ساعت شنی کوچیک رو دوباره برگدونیم یک دیقه دیگه میگذره و میشه ۸ دیقه زمانمون

   محمدمهدی پاشاپور
در 24 خرداد 21:10

4 پرسش 37 پاسخ 42 امتیاز

هر دو ساعت را به کار می اندازیم . بعد از 3 دقیقه که ساعت اول نصف شد ، انرا بر می گردانیم تا سه دقیقه دیگر هم بگذرد .{یعنی 2 تا 3 دقیقه که میشه 6 دقیقه } . حالا که 6 دقیقه گذشت ، 1 دقیقه از ساعت 7 دقیقه ای باقی می ماند . ساعت 1 دقیقه ای را برمی گردانیم تا یک دقیقه بگذرد. حالا که 7دقیقه گذشته ، آن یک دقیقه از ساعت 3 دقیقه ای را برمیگردانیم حال 8=1+7 دقیقه...

   ehsan h.g
در 22 خرداد 18:45

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

هر دوساعت را به کار میندازیم بعد از سه دقیقه ساعت اولی را برمیگردونیم بعد از سه دقیقه دیگر دوباره ساعت اول را برمیگردانیم( در مجموع شش دقیقه شده است ) حالابعد از یک دقیقه زمان ساعت دوم تمام میشود و زمان ساعت اول نیز یک دقیقه گذاشته است آن را برگرداننده حالا یک دقیقه گذاشته ساعت اول که به پایان یرسد با هفت دقیقه ساعت دوم میشود هشت دقیقه …

   علیرضا شیخ انصاری
در 21 خرداد 23:42

0 پرسش 1 پاسخ -3 امتیاز

ساعت شنی اول رو هغاز و دومی را هم اغاز میکنم بعد از گذشت 3+3 2دقیقیه باقی را با دومی