لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تست هوش: چهار عمل اصلی

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  21 خرداد 18:25

137 پرسش 312 پاسخ 2990 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

_تعدادی عدد داریم که بین آن‌ها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم:

۷ ? ۴ ? ۹ ? ۳ ? ۸

می‌خواهیم از هر یک از چهار عمل اصلی فقط یک بار استفاده کنیم و آن‌ها را به جای علامت‌های سوال قرار دهیم به طوری که حاصل عبارت ریاضی، یک عدد صحیح غیر منفی باشد.

آیا می‌توانید پنچ حالت متفاوت از جایگزینی‌ها را بیابید؟

*!توجه کنید که ترتیب اعداد باید دقیقا به صورت فوق، حفظ شوند و بهم نریزند!*


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 22 خرداد 8:25

4 پرسش 219 پاسخ 1471 امتیاز

سلام،تو گاما ترتیب اعداد به میریزد
ببخشید7+4×9÷3-8=11
7-4+9÷3×8=27
7-4×9÷3+8=3
7×4-9÷3+8=33
7×4+9÷3-8=23
موفق باشی•~•

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   brokenhearted ):
در 22 خرداد 16:46

2 پرسش 13 پاسخ 59 امتیاز

سلام
11
27
3
33
23