لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تست هوش: چهار عمل اصلی

   ×ـــ ün̈b̈r̈ëäk̈äb̈l̈ë ـــ×
  21 خرداد 18:25

120 پرسش 265 پاسخ 2580 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

_تعدادی عدد داریم که بین آن‌ها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم:

۷ ? ۴ ? ۹ ? ۳ ? ۸

می‌خواهیم از هر یک از چهار عمل اصلی فقط یک بار استفاده کنیم و آن‌ها را به جای علامت‌های سوال قرار دهیم به طوری که حاصل عبارت ریاضی، یک عدد صحیح غیر منفی باشد.

آیا می‌توانید پنچ حالت متفاوت از جایگزینی‌ها را بیابید؟

*!توجه کنید که ترتیب اعداد باید دقیقا به صورت فوق، حفظ شوند و بهم نریزند!*


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Niოձ ❀Rh
در 22 خرداد 8:25

4 پرسش 207 پاسخ 1513 امتیاز

سلام،تو گاما ترتیب اعداد به میریزد
ببخشید7+4×9÷3-8=11
7-4+9÷3×8=27
7-4×9÷3+8=3
7×4-9÷3+8=33
7×4+9÷3-8=23
موفق باشی•~•

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   brokenhearted ):
در 22 خرداد 16:46

2 پرسش 15 پاسخ 88 امتیاز

سلام
11
27
3
33
23

   حسام محمدی
در 22 خرداد 23:14

0 پرسش 20 پاسخ 110 امتیاز

هموننی که دوستان گفتن