لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی چگونه ارزیابی می شود؟

   فاطمه راستی پور
  21 خرداد 15:23

4 پرسش 8 پاسخ 65 امتیاز
جامعه شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

قلمرو آرمانی و واقعی جهان اجتماعی چگونه ارز یابی می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   TALIS_Singer_FAN Z
در 22 خرداد 1:13

9 پرسش 309 پاسخ 298 امتیاز

ارمان ها در ارزش ها متبلور میشوند مثلا ارمان جهان اسلام توحیده


اما واقعی برخی از انسان ها ارزش های یاد شده رو رعایت نمیکنند وبرخی در عمل رعایت نمیکنند ب ارزش هایی ک مردم ازش جانب داری میکنه و رعایتشو لازم میدونه ولی در عمل ممکنه اونا رو نادید بگیره قلمرو ارمانی رو تشکیل میده و ارزش هایی ک مردم ب اون عمل میکنن رو میگن قلمرو واقعی...


حالا این دوقلمرو رو داشته باشید...


وقتی بخشی از  ارزش های جهان اجتماعی ب لحاظ علمی قابل دفاع نباشه و براساس خرافات باشه باطل و برخی  ک از نظر علمی درست باشه و مطابق فطرت انسانی و الهی باشه حق هست...


 معیار حق و باطل بودن هم متناسب با علم همان لایه ها هست