لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

از خود بیگانگی به چه معناست؟

   فاطمه راستی پور
  21 خرداد 15:16

4 پرسش 8 پاسخ 65 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   TALIS_Singer_FAN Z
در 22 خرداد 1:20

9 پرسش 309 پاسخ 298 امتیاز

ما دونوع خودبیگانگی داریم
۱حقیقی
۲تاریخی
۱حقیقی: وقتی جامعه عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی مانع اشنایی اعضای ان با حقیقت انسان توحید و الله شود ان جهان را دچار خود بیگانگی حقیقی کرده ک انسان از خود و هستی دور مانده تصویری ک از انسان ارائه میشه سراب حقیقته و فطرتت ادمی ب ارامش نرسیده و ب تشویش گرفتار میشود و در نهایت اعتراض میکند....
۲تاریخی : جوامعی ک در مواجهه با فرهنگ های دیگه هویت تاریخی خود را از دست بدهند
ببخشید اگر ناکامله امتحانش واسه ما برای ۱خرداد بوده

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری