لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تحول فرهنگی چیست؟

   فاطمه راستی پور
  21 خرداد 15:14

4 پرسش 1 پاسخ 28 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Teresa fidalgo
در 22 خرداد 1:25

8 پرسش 302 پاسخ 316 امتیاز

وقتی تغییرات از نوع تغییراتی است ک در درون یک جهان اجتماعی روی میده و جهان اجتماعی رو ب جهان اجتماعی دیگه تبدیل کنه و ب این گونه تغییرات اساسی در یک جهان رو میگن تحول فرهنگی...

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری