لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ظرفیت خازن

   ساینا مرادی
  12 خرداد 21:25

2 پرسش 1 پاسخ 32 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در خازنی 6mc بار ذخیره شده اگر 2mc- بار الکتریکی را از صفحه منفی جدا کنیم وبه صفجه دیگر خازن منتقل کنیم انرژی خازن به اندازه5j تغییر می کند ظرفیت خازن چقدر است. لطفا سریع جوابشو بگید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Reza Rezaei
در 8 مرداد 15:30

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

شاید 6.12 میکرو فاراد .. شاید .