لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا تتراد یک سانترومر داره یا 2 سانترومر؟

   امیرحسین محرمی
  10 خرداد 16:13

3 پرسش 8 پاسخ 22 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا تتراد یک سانترومر داره یا 2 سانترومر ؟
و این که یک کروموزوم مضاعف هم 2 سانترومر داره یا یکی ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 11 خرداد 13:36

0 پرسش 107 پاسخ 597 امتیاز

2 سانترومر دارد

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   زهرا بنی فاطمه
در 17 خرداد 18:07

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

تتراد ها 2تا کروموزوم مضاعف شده ی متصل به همه . از اونجایی که تعداد کروموزوم ها همواره با تعداد سانترومر ها برابره پس خیلی راحت میشه جواب سوالاتو بده همین یک نکته :)

   امین نوری
در 4 تیر 16:40

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

1 تتراد داره

   حنانه حیدری
در 16 تیر 15:26

1 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز

تتراد دارای دو سانترومر می باشد

   maryam halimi
در 8 تیر 12:54

2 پرسش 2 پاسخ 14 امتیاز

تتراد 2 سانترومر داره ولی کروموزوم مضاعف یکی داره

   . .
در 18 خرداد 18:48

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

۲ سانترومر دارد