{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت و تشابه ساختار مولکول ها در مایعات

   مسعود زارعی
  10 آذر 21:59

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

فیزیک فصل 2 تفاوت ها و تشابه ها مولکول های مایعات و گاز ها


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Fatima Az
  10 آذر 23:56

1 پرسش 147 پاسخ 754 امتیاز

مولکول های مایع ب صورت نامنظم و نزدیک ب هم قرار دارن

مایع میتواند جاری شود

مایع تراکم پذیر نیست

گاز ها تراکم پذیرند

در گاز ها پدیده پخش وجود داره با این تفاوت ک سرعت پدیده پخش در گاز ها نسبت ب مایع بیشتر است

   Nima Xeobi zabhe
  10 آذر 23:21

7 پرسش 43 پاسخ 194 امتیاز

فصل 2 ما نرسیدیم واقعا من نمی دونم