لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

زاویه ی محاطی و مرکزی

   یاسین قاسمی پاکدامن
  5 خرداد 12:44

2 پرسش 9 پاسخ 15 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

چجوری بفهمیم زاویه ی دایره محاطی است یا مرکزی؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ❄️سیدحسین❄️ ❄️موسوی❄️
در 5 خرداد 23:26

5 پرسش 24 پاسخ 124 امتیاز

پاسخ sevil-sh درسته ولی یه عیب داره اینکه اگر راس زاویه رویه دایره باشه به شرطی زاویه محاطی دایره حساب میشه که وتر داخل دایره باشه یعنی اگر راس زاویه روی محیط دایره باشه ولی وتر هاش بیرون از دایره، اون زاویه،زاویه محاطی دایره نیست

   عیسی سروری
در 25 خرداد 17:17

0 پرسش 15 پاسخ 15 امتیاز

زاویه مرکزی زاویه ای است که راسش مرکز دایره و اضلاعش شعاع دایره هستند
اما زاویه محاطی زاویه ای است که مرکزش بر محیط دایره است و اضلاعش وتر دایره که می تواند بر روی قطر که بزرگترین وتر دایره است نیز باشد

   Navid_ onestudio
در 17 خرداد 17:10

0 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

برو تو کتاب نوشته

   چهارم شخص
در 12 خرداد 15:17

0 پرسش 19 پاسخ 18 امتیاز

با توجه به راس زاویه متوجه میشوی
زاویه مرکزی=راس روی مرکز دایره
زاویه محاطی=راس روی محیط دایره

   رضا رضا قلی پور
در 9 خرداد 16:17

10 پرسش 25 پاسخ 90 امتیاز

زاویه ی مرکزی راس ان روی مرکز دایره و دو خط ان دو شعای دایره است ولی محاتی راس روی خط دایره و دو خط ان دو وتر دایره اند

   علی فرجی
در 9 خرداد 0:21

0 پرسش 57 پاسخ 50 امتیاز

اگر راس ان روی محیط دایره باشد محاطی اگر راس ان روی مرکز دایره بود مرکزی

   فاطمه تک زارع
در 7 خرداد 12:58

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

اگر راس زوایه روی مرکز دایره باشه مرکزی اگر روی دایره باشه محاطی

   Z E
در 7 خرداد 2:11

5 پرسش 19 پاسخ 54 امتیاز

زاویه محاطی : رأسش روی محیط دایره باشه و ضلع هاش وتر دایره باشن.
.
.
زاویه مرکزی: رأسش روی مرکز دایره و ضلع هاش شعاع دایره ان.

   sevil_ sh
در 5 خرداد 15:42

0 پرسش 14 پاسخ 12 امتیاز

اگر راس زاویه روی دایره باشد، زاویه محاطی است. و اگر راس زاویه روی مرکز دایره باشد، زاویه مرکزی است.