لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مدرسه های هوشمند از چه زمانی به وجود آمدند؟

   آنیسا سلیمیان
  5 خرداد 9:41

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز
فارسی و نگارش چهارم دبستان

به وجود امدن مدارس هوشمنددر چه تاریخی بود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سهراب شکرانه ننه کران
در 29 خرداد 1:55

0 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

اولین مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تأسیس گردید و سپس مالزی در برنامه توسعه خود در پروژه " بیست بیست " مدارس هوشمند را جزو یکی از برنامه های اساسی خود قرار داد.سازمان آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 84-1383 اقدام به راه اندازی مدارس هوشمند در چهار دبیرستان منتخب مناطق مختلف تهران نموده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه های دینی و مقتضیات زمان و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت اقدام به توسعه و تجهیز مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است.

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   آنیسا سلیمیان
در 6 مهر 20:07

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

با تشکر از جنابعالی