لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حجم کره محیطی یک مکعب

   امیرحسین محجوب خراسانی
  4 خرداد 19:07

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

ضلع مکعبی رادیکال 2 است حجم کره ای که بر این مکعب محیط شده چقدر است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 4 خرداد 19:46

4 پرسش 219 پاسخ 1471 امتیاز

وقتی محاط شده قطر مکعب برابر با دو برابر شعاع کره است.قطر مکعب می شود رادیکال ۶
پس شعاع مکعب می شود رادیکال ۶ تقسیم بر دو
4/3×3/14×r×r×r
حجم کره می شود رادیکال ۶ ×عدد پی

   Amirreza NF
در 8 خرداد 10:26

2 پرسش 69 پاسخ 79 امتیاز

میشه 1/2*4/3*رادیکال 2 به توان 3

   Mr. aboli
در 6 خرداد 14:59

0 پرسش 20 پاسخ 14 امتیاز

سلام.وقتی گفته محاط شده یعنی ضلع مکعب که رادیکال2 است با قطر کره برابر است.پس شعاع کره می شود رادیکال 2 ضربدر 1/2.و با توجه به فرمول حجم کره میشه بدست آورد.یعنی رادیکال2 ضربدر 1/2 به توان3 ضربدر عدد پی ضربدر4/3.