لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معنی reflective به صورت علمی

   ALIREZA BB
  4 خرداد 17:42

2 پرسش 32 پاسخ 96 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

معنی کلمه reflective به صورت علمی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   FATEMEH BB
در 10 خرداد 14:01

0 پرسش 25 پاسخ 105 امتیاز

یعنی اعمال غیرارادی (بازتابی)

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ❄️سیدحسین❄️ ❄️موسوی❄️
در 7 خرداد 21:30

5 پرسش 24 پاسخ 124 امتیاز

سلام.منعکس سازنده

   هماهنگ هفتم همدان
در 5 خرداد 14:07

4 پرسش 19 پاسخ 54 امتیاز

علوم هشتم یعنی بازتاب ودرمورد پاسخ انعکاسی است که بدون تفکر واراده واغلب برای حفاظت از بدن انجام می شود صفحه ۲۹و ۳۰ علوم هشتم ودر مورد سطح می شود سطح بازتاب دهنده