لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در فسیل کدام قسمت از بدن جانداران، ممکن است آثار باقی بماند؟

   علی غلامی پور
  4 خرداد 17:16

10 پرسش 11 پاسخ 101 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در فسیل از چه قسمت بدن جانداران ، ممکن است آثار باقی بماند ؟(دو مورد)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Amirreza NF
در 8 خرداد 10:28

2 پرسش 61 پاسخ 73 امتیاز

استخوان
صدف
دندان

   N R
در 5 خرداد 18:02

4 پرسش 203 پاسخ 1420 امتیاز

استخوانها،صدفها(سیلیسی یا آهکی)،فلس ها

   حسین سلیمانی
در 6 خرداد 17:34

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

استخوان و دندان

   مرتضی آرمده
در 5 خرداد 17:57

7 پرسش 10 پاسخ 82 امتیاز

با سلام استخوان ها فلس ها صدف ها دندان ها یا عاج و...

   هستی محمدی
در 5 خرداد 14:38

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اسکلت سفت واستخوان وصدف

   مصطفی طاوسی
در 4 خرداد 23:49

2 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

استخوان ها فلس ها و صدف ها

   Amin Nikdel
در 4 خرداد 19:08

5 پرسش 23 پاسخ 40 امتیاز

استخوان ها،دندانها