لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جمله ی nام الگوی کسری

   Lovly- Girl
  4 خرداد 17:14

4 پرسش 42 پاسخ 63 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

جمله ی nام:
دو نهم-دو پانزدهم-دو بیست و یکم- دوبیست و هفتم-...............


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسین سالاری
در 4 خرداد 19:30

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

سلام
صورت ۲n و مخرج nبه اضافه ۶

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمدمعراج صادقی
در 18 خرداد 9:27

1 پرسش 6 پاسخ 13 امتیاز

صورت2nومخرجnبه علاوه 6

   علیرضا اسفندیاری
در 5 تیر 14:44

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

دو به 6+ n

   รค๓เภ รค๔คt zคкเթ๏ยг ๒คђค๓๒คгเ
در 19 خرداد 11:46

0 پرسش 29 پاسخ 29 امتیاز

*!#...صورت که دو میشه مخرج هم میشه 3+n*6...#!*

   yasaman ..
در 9 خرداد 3:50

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

صورت که دو مخرج هم 6n+3

    عرشیا پیرهادی
در 6 خرداد 14:11

3 پرسش 12 پاسخ 35 امتیاز

صورت ۲ و مخرج 6n+3

   ابوالفضل رنجبران
در 6 خرداد 13:19

0 پرسش 6 پاسخ 4 امتیاز

یک به روی شش nبه علاوه3

   یلدا هرسینی
در 6 خرداد 12:05

1 پرسش 21 پاسخ 48 امتیاز

صورت ۲ مخرج 6n+3

   Mohammad B
در 5 خرداد 23:12

7 پرسش 12 پاسخ 50 امتیاز

صورت ۲ مخرج 6n+3

   عسل عبدالهی
در 5 خرداد 1:47

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

صورت ثابت می ماند ولی مخرج ۲n+۳ است

   نسرین توتک
در 4 خرداد 23:50

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

جمله ی nام:
صورت ۲ و مخرج۶n +3

   علی بخشی
در 4 خرداد 21:51

0 پرسش 10 پاسخ 9 امتیاز

صورت:ثابت است همان۲
مخرج:(n_1×6)+9

   حمیدرضا شکوری سوسهاب
در 4 خرداد 19:56

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

صورت که ثابته فرمول مخرجم میشه ۹+(n-1*6)