لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد وجه های یک هرم با 24 یال

   Lovly- Girl
  4 خرداد 17:08

4 پرسش 42 پاسخ 63 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

یک هرمی 24 یال دارد. این هرم چند وجه دارد؟ با توضیح.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حمیدرضا شکوری سوسهاب
در 4 خرداد 20:00

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

13 وجه.
فرمول بدست اوردن وجه در هرم ها با کمک تعداد یال ها میشه = (تعداد یال تقسیم بر ۲ به علاوه یک)
به علاوه یک میکنیم پون هر هرمی یه قاعده ای داره

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   نگار ارکانی
در 6 خرداد 21:32

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

8=3÷24
هشت وجه

   سونیا گودرزی
در 6 خرداد 12:35

0 پرسش 11 پاسخ 16 امتیاز

۸وجه

   حمیدرضا شکوری سوسهاب
در 4 خرداد 20:19

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

خواهش میکنم

   Lovly- Girl
در 4 خرداد 20:04

4 پرسش 42 پاسخ 63 امتیاز

ممنونم